Dla ponad 4 mln 900 tys. uczniów i słuchaczy z 27 tys. szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczną się dziś wakacje. 354 tys. uczniów kończących pierwszą klasę szkoły podstawowej otrzyma swoje pierwsze świadectwo szkolne. Do ław szkolnych uczniowie powrócą 3 września.

Mijający rok szkolny jest pierwszym rokiem wprowadzania reformy edukacji - wydłużania czasu nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat i stopniowego wygaszania gimnazjów. Uczniowie, którzy w czerwcu ubiegłego roku skończyli klasę VI, zamiast pójść do gimnazjum, we wrześniu rozpoczęli naukę w VII klasach. 

Minister edukacji Anna Zalewska zwróciła się w tym tygodniu do dyrektorów szkół, by podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego omówili z uczniami zasady bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

(mn)