Dziś w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się pierwsza od kilku miesięcy rozprawa niezwiązana z przepisami odnoszącymi się do samego TK. Sędziowie rozpatrzą zaskarżoną przez Naczelny Sąd Administracyjny, przerwaną półtora roku temu sprawę odwołań od orzeczeń PKW w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Dziś w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się pierwsza od kilku miesięcy rozprawa niezwiązana z przepisami odnoszącymi się do samego TK. Sędziowie rozpatrzą zaskarżoną przez Naczelny Sąd Administracyjny, przerwaną półtora roku temu sprawę odwołań od orzeczeń PKW w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
Trybunał Konstytucyjny /Jacek Turczyk /PAP

Jakąkolwiek decyzję podejmą dziś sędziowie - zrobią to na podstawie tzw. starej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bo nową uznali przed miesiącem za niezgodną z konstytucją. Ponieważ rząd nie uznał i nie opublikował tamtego orzeczenia, to nie uzna i nie opublikuje też dzisiejszego i wszystkich kolejnych. Gdyby to zrobił, bo taki wyrok nie miałby ważnej podstawy prawnej. Żeby ją dla rządu miał - musiałby być podjęty na podstawie nowej ustawy, a ta jest niekonstytucyjna.

W tym sensie więc, mimo opinii Komisji Weneckiej, rozmów o kompromisie i licznych wizytacji europejskich - dzisiejszy wyrok jest tylko sztuką dla sztuki - podkreśla nasz reporter Tomasz Skory.

TK zajmie się przepisami Kodeksu wyborczego

Dzisiejsza rozprawa w TK to pierwsza taka od czasu sporu wokół obsady sędziów i przepisów o Trybunale. Chodzi w niej o przepisy Kodeksu wyborczego m.in. dające komisarzom wyborczym prawo do dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, gdy nie zrobi tego w wyznaczonym terminie lub zgodnie z prawem właściwy organ samorządu. Do TK z pytaniem prawnym w tej sprawie zwrócił się Naczelny Sąd Administracyjny. Powodem zwrócenia się NSA do TK była sprawa dotycząca gminy Czernichów w woj. małopolskim i sporu wynikłego tam w 2012 r. na tle podziału na okręgi w związku z wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin.

W ocenie NSA regulacje Kodeksu wyborczego naruszają konstytucję, gdyż m.in. umożliwiają komisarzowi wyborczemu prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy, mimo że komisarz nie jest organem nadzoru i nie może wkraczać w sferę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. NSA uważa, że naruszeniem konstytucji jest też brak drogi sądowej od postanowienia PKW.

Po raz pierwszy TK zajmował się tą sprawą we wrześniu 2014 r. - wtedy rozprawę odroczono. Kolejna rozprawa została wyznaczona 27 stycznia - wówczas ją odwołano w oczekiwaniu na rozpatrzenie grudniowej nowelizacji ustawy o TK.

W czwartek TK zajmie się sprawą Służby Celnej oraz zwrotu kosztów procesu

W czwartek TK ma z kolei ogłosić wyroki w sprawach dotyczących Służby Celnej oraz zwrotu kosztów procesu. 

W pierwszej ze spraw wyznaczonych na jutro chodzi o kwestię przywrócenia do służby funkcjonariuszy celnych, wobec których sąd umorzył postępowanie karne "z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu". W drugiej - TK ma rozstrzygnąć, czy zwrot kosztów procesu przyznany na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego powinien obejmować również kwotę podatku VAT doliczoną do wynagrodzenia adwokata z wyboru.

Oba te orzeczenia mają zostać ogłoszone po wcześniejszym rozpoznaniu tych spraw na posiedzeniach niejawnych. Możliwość taką przewidziała ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca zeszłego roku, która stanowi, że "Trybunał może rozpoznać wniosek, pytanie prawne lub skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli: pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia lub sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału".

(mal)