Jest porozumienie między zarządem LOT i związkami zawodowymi, które zawiesza trwający od blisko dwóch lat spór zbiorowy w spółce. W tej sytuacji odwołany został zaplanowany na poniedziałek strajk ostrzegawczy.

Porozumienie polega na wprowadzeniu tymczasowego regulaminu wynagrodzenia, który będzie obowiązywać w 2016 roku. Zakłada on podwyżki dla pracowników o łącznej wysokości 12 mln zł.

To bardzo dobry kompromis. Wszyscy odpowiedzialnie zdajemy sobie sprawę, że LOT dopiero wychodzi z trudnego procesu restrukturyzacji i musimy koncentrować się na poprawie sytuacji finansowej firmy. Ale nie ignorujemy przy tym potrzeb i postulatów strony społecznej i wszystkich pracowników - powiedział p.o. prezes LOT Marcin Celejewski. Dzięki zawartemu dziś porozumieniu od teraz możemy wspólnie koncentrować się rozwoju LOT-u - podkreślił.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w LOT Stefan Malczewski ocenił, że podpisane porozumienie "po blisko dwóch latach bardzo trudnych negocjacji zamyka jeden z najtrudniejszych okresów spółki". Związki po raz kolejny wykazały się odpowiedzialnością za losy narodowego przewoźnika. Porozumienie, choć dotyczy 2016 roku, otwiera możliwość zawarcia docelowego regulaminu wynagradzania, mam nadzieję, obowiązującego już od 2017 roku - oświasczył.

We wspólnym komunikacie napisano, że negocjacje ws. tymczasowego regulaminu wynagrodzenia między zarządem spółki a związkami zawodowymi nabrały tempa we wrześniu; w listopadzie strony uzgodniły wstępne warunki porozumienia, a wypracowane porozumienie gwarantuje spokój społeczny na co najmniej rok. "W tym czasie zarząd i związki zawodowe będą ustalać warunki docelowego regulaminu wynagradzania" - wyjaśniono.

Porozumienie oznacza, że odwołany został planowany na poniedziałek strajk ostrzegawczy Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.