Sejm uchwalił budżet na kolejny rok. Deficyt ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. W 2015 r. dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. złotych.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 236 posłów, 205 było temu przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm przyjął kilka poprawek do ustawy budżetowej, które w większości złożyli posłowie PO.

Wśród nich znalazła się ta dotycząca przeniesienia 7,8 mln zł z wydatków na rodziny zastępcze, na wsparcie ośrodków adopcyjnych i pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej.

Posłowie opowiedzieli się też za poprawką, by przekazać 16 mln zł z budżetu kultury na nową rezerwę celową: "Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej". Poprawkę tę złożyli Izabela Mrzygłocka (PO) oraz Jan Bury (PSL).

Wbrew rekomendacji komisji finansów posłowie przyjęli też dwie poprawki dot. przekazania pieniędzy na Polską Agencję Kosmiczną.

Przygotowany przez resort finansów projekt budżetu przewiduje, że deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na 2014 r.), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku).

(abs)