Sprowadzony z Holandii specjalistyczny samochód-odkurzacz oczyści tunele odkryte w skarpie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Właśnie ruszyło udrażnianie korytarzy. Już usunięto prawie 2 tony zalegających tam śmieci.

Udrażnianie podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli rozpoczęło się 25 października. Wykonawcę tych prac udało się wyłonić dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym.

Najpierw przygotowano miejsce robót. Przeprowadzono montaż niezbędnych instalacji w tunelach, w tym ich oświetlenia, a następnie rozpoczęło się ręczne oczyszczanie korytarzy z dużych odpadów. W tunelach zalegały blisko 2 tony desek, kamieni i metalowych przedmiotów. W dotychczas sprawdzonych częściach korytarzy nie odnaleziono niestety nic z okresu ich budowy lub pierwotnego użytkowania.

Specjalistyczny samochód, który posłuży do dalszego sprzątania, został specjalnie w tym celu sprowadzony przez wykonawcę z Holandii i dotarł do zamku 16 listopada. Wykonawca nazywa go "samochodem-odkurzaczem". Wóz wyposażony jest w pompę o mocy 9000 metrów sześciennych na godzinę i zamkniętą komorę filtracyjną. Przeznaczony jest do "odkurzania" suchych i mokrych odpadów, które pompa zasysa do zbiornika. Ma za zadanie oczyścić tunele ze szlamu i mniejszych kamieni. Instalacja do zasysania zostanie rozprowadzona wewnątrz tuneli. Odprowadzone do zbiornika odpady będą przekazane do utylizacji.

Po oczyszczeniu tuneli wykonawca ma zająć się zabezpieczaniem i wzmacnianiem ich konstrukcji. Wykona też dodatkowe wejście do podziemnej instalacji. Firma ma 145 dni na realizację zadania.

Tunele pod zamkiem odkryto w lutym. Wtedy okazało się, że sieć podziemnych korytarzy ma prawie 300 metrów długości. W większości wykonane są z betonowych prefabrykatów, charakterystycznych dla konstrukcji budowanych przez Niemców w czasie wojny, ale natrafiono na fragment ceglany, być może pochodzący ze średniowiecza.


Opracowanie: