Rozpoczęcie nauki zbliża się wielkimi krokami. MEN opublikował harmonogram na rok szkolny 2019/20. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 2 września.

Zajęcia w szkole rozpoczną się 2 września. Data wynika stąd, że w tym roku 1 września wypada w niedzielę.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 2 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 9 do 14 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: 13 - 26 stycznia 2020 r. dla województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, 20 stycznia - 2 lutego dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, 27 stycznia - 9 lutego dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, 10-23 lutego dla województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i  zachodniopomorskiego.

Całość harmonogramu znajdziesz TUTAJ>>>

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach: 21-23 kwietnia. 21 kwietnia uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia - z matematyki, a 23 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

Maturzyści zakończą rok szkolny 24 kwietnia.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Dokładny harmonogram egzaminów ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Całość znajdziesz TUTAJ>>>

Termin dodatkowy matur ustalono na 1-6 czerwca dla części ustnej egzaminów i 1-19 dla egzaminów pisemnych.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, by wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.