Rząd zajmie się zmianami w emeryturach dopiero pod koniec sierpnia - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Minister pracy Jolanta Fedak proponuje m.in. zmniejszenie składek na OFE i możliwość wypłaty wszystkich uzbieranych pieniędzy w dniu przejścia na emeryturę.

Założenia tej ustawy trafiły dopiero co do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Na razie projekt został rozesłany do Narodowego Banku Polskiego, Rządowego Centrum Legislacyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego. Szef Komitetu Michał Boni poprosił również prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podanie źródeł obliczeń, które znalazły się w tym projekcie. Termin zgłaszania uwag został wyznaczony na 6 sierpnia.

Wstępnie przyjęto, że Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się tym projektem 12 lub 19 sierpnia. Potem trafi on pod obrady rządu. Wygląda na to, że nie ma większych szans na jego przyjęcie, bo jego gorącym przeciwnikiem jest właśnie Michał Boni - szef Komitetu i zarazem szef doradców premiera. Mimo to minister pracy Jolanta Fedak nie zamierza odpuścić.