Duży sukces firm, które przegrały przetarg na odbiór śmieci w Warszawie. Sąd rozpatrując ich odwołanie zdecydował, że biegły raz jeszcze oceni, czy komunalne MPO nie wygrało przetargu zaniżając cenę. Sąd chce też poznać wyciąg z konta bankowego MPO.

Nie można zatem wykluczyć, że w stolicy zostanie rozpisany nowy przetarg na wywóz śmieci. Na to liczą firmy, które walczą przed sądem z MPO. Wierzą, że nowy biegły będzie musiał zbadać kondycje finansową MPO, a przede wszystkim wziąć pod uwagę ostatnio ujawnione sprawozdanie finansowe MPO. Ma z niego, zdaniem prawników wynikać, że spółka miejska przynosi straty i wygrała przetarg oferując wywóz śmieci poniżej kosztów. To bardzo ważny krok, bo wiemy, że sąd chce zbadać, czy cena zaproponowana przez MPO jest realna - tak po decyzji mówił Anna Szpech-Szampera, radca pracy firmy Byś. Jej szef Wojciech Byśkiniewicz nie ma złudzeń, że opinia biegłego ujawni, że MPO nie jest w stanie skutecznie wywozić śmieci z większości dzielnic Warszawy. Wcześniej czy później i tak prawda wyjdzie na jaw - że MPO jest bankrutem - mówi Byśkiniewicz.

Prawnicy MPO podważali dziś zasadność powoływania kolejnego biegłego. Twierdzili też nie ma powodu, by sąd sięgał po wyciąg z konta bankowego firmy. Ma on zdaniem skarżących firm pokazać, że MPO nie miało wystarczających środków, by w ogóle przystąpić do przetargu. 65 mln zł wymaganych w warunkach przetargowych pojawiło się na koncie MPO kilka godzin przed złożeniem oferty. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi prokuratura. Teraz dane bankowe chce poznać sąd. To pokaże, że MPO nie miało tych pieniędzy i nie mogło wziąć udziału w przetargu - mówi mec. Anna Szpech-Szampera.

Władze miasta mimo tych wszystkich zarzutów bronią swojego wyboru w przetargu. Uważamy, że dokonaliśmy prawidłowej oceny ofert, prawidłowego wyboru - mówi Jolanta Krzywiec szefowa miejskiego biura gospodarowania odpadami. Nie chce odpowiadać, co będzie jeśli sąd nakaże powtórzyć przetarg. Jest za wcześnie, by mówić o jakimkolwiek planie awaryjnym. Podtrzymujemy nasze stanowisko prezentowane przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uważamy, że prawidłowo dokonaliśmy wyboru ofert, co potwierdza to, że te firmy realnie realizują usługi. Oczywiście z pewnymi problemami jeszcze w tej chwili w nowych 10 dzielnicach, w starych 8 jest już dobrze, są już jakieś pojedyncze przypadki, czyli tak naprawdę te firmy są dobrze przygotowane i dobrze realizują usługi - uważa Krzywiec.

MPO wygrało przetarg na wywóz śmieci w 11 z 18 warszawskich dzielnic.

(mpw)