1 marca będzie Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" i świętem państwowym. Prezydent podpisał właśnie ustawę w tej sprawie. Jej projekt złożył w ubiegłym roku Lech Kaczyński. Chodzi o osoby, które z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconemu reżimowi komunistycznemu.

Do zaproponowanego tekstu ustawy członkowie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wprowadzili poprawki. W preambule sformułowanie "bohaterom Powstania Antykomunistycznego" zastąpiono "bohaterom antykomunistycznego podziemia", a do zwrotu "z bronią w ręku przeciwstawili się" dodano "z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się". Zmieniono również treść art. 3, tak by ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, a nie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jak zakładał projekt.

1 marca nie będzie dniem wolnym od pracy.