Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o komercjalizacji PKP. Dzięki temu PKP S.A. będzie mogła przekazać jednostkom samorządu terytorialnego dworce kolejowe wraz z należącymi do nich gruntami. Warunkiem przejęcia budynku ma być zachowanie w nim obsługi podróżnych.

W umowach zawieranych z samorządami mają zostać m.in. określone termin i zakres przebudowy lub remontu dworca kolejowego, a także zakres odpowiedzialności samorządu, jeśli prace nie zostaną wykonane w terminie. W zamian za przekazane nieruchomości umarzane mają być zobowiązania PKP wobec samorządów.

Zgodnie z nowymi przepisami uregulowana ma zostać także sprawa zobowiązań PKP S.A. związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. PKP ma spłacić te zobowiązania za lata 2011-15 przenosząc własność akcji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na rzecz Skarbu Państwa. Ma to na celu uniezależnienie spółki zarządzającej torami od Grupy PKP, która skupia także przewoźników kolejowych. Unia Europejska wymaga od Polski uniezależnienia operatora torów od przewoźników.