​Monitorowanie i informowanie o przypadkach wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych - tym m.in. ma się zajmować Komitet Obrony Sprawiedliwości - poinformowało Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, jak poinformowano w komunikacie przesłanym PAP przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, został powołany 4 czerwca 2018 roku w 29. rocznicę wyborów 1989 r., "które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji".

Celem Komitetu - jak podano - ma być monitorowanie "przypadków wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych". Ponadto ma się zajmować zapewnieniem "osobom szykanowanym obrony i wsparcia" a także informowaniem opinii publicznej o przypadkach wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Komitet ma też podejmować działania na rzecz praworządności i  utrzymania niezawisłości zawodów prawniczych.

Podejmujemy inicjatywę KOS, aby wspierać i bronić zasady niezawisłości w polskim wymiarze sprawiedliwości, a w konsekwencji zapewnić przestrzeganie praw i wolności obywatelskich - napisano w komunikacie.

Porozumienie w sprawie powołania Komitetu podpisali przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, a także organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia są: Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów "Themis", Stowarzyszenie Prokuratorów "LEX super omnia", Inicjatywa Obywatelska "Wolne Sądy", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Archiwum Osiatyńskiego.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych - czytamy w komunikacie. Jak dodano takie zagrożenie wynika z wprowadzonych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Szczególne zaniepokojenie budzą też przypadki ingerencji władzy w niezawisłość sędziów i niezależność przedstawicieli innych zawodów prawniczych, poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, ataki personalne i inne formy nacisku, które mogą prowadzić do faktycznego ograniczania niezawisłości i niezależności - oceniono.

(ph)