580 tys. zł przekazała wojewoda łódzki na zasiłki celowe dla poszkodowanych z gminy Białaczów, która najbardziej ucierpiała w wyniku czwartkowych nawałnic w Łódzkiem.

Pieniądze na zasiłki pochodzą z puli miliona złotych przekazanej przez ministra SWiA z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla województw łódzkiego. Milion złotych otrzymało także Mazowsze.

Gmina Białaczów może już rozpocząć wypłatę zasiłków (do kwoty 6 tys. zł) dla poszkodowanych ponad 200 rodzin. Wojewoda Jolana Chełmińska podkreśliła, że czeka obecnie na wnioski o pomoc od kolejnych poszkodowanych samorządów.

Chełmińska poinformowała, że udało się przywrócić prąd u 1/3 odbiorców pozbawionych energii elektrycznej. Nadal jednak niespełna 10 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu. Wszyscy mieszkańcy mają już wodę, są uruchomione agregaty. Mamy nadzieję, że do niedzieli dostawy prądu całkowicie zostaną przywrócone. Wiem, że na dzisiaj wszystkie uszkodzone budynki są zabezpieczone i przykryte plandekami - mówiła na konferencji prasowej Chełmińska.

Nie chciała mówić o wielkości strat, które są wciąż szacowane. Według wstępnych i nieoficjalnych szacunków tylko w przypadku uszkodzeń budynków mogą one wynieść ponad 3 mln złotych.

Po oszacowaniu strat będą także uruchamiane zasiłki na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków mieszkalnych w wysokości do 100 tys. zł. Prawdopodobnie wnioski w tej sprawie mieszkańcy będą mogli składać już od poniedziałku. Pomoc ma trafić także do rolników, którzy doznali strat w uprawach czy budynkach gospodarczych. Dodatkowo resort edukacji planuje uruchomić środki finansowe dla poszkodowanych rodzin, w których są dzieci z wieku przedszkolnym i szkolnym. Prawdopodobnie zostaną one przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych, a także wyprawki szkolne.

W powiecie opoczyńskim wichura zerwała lub uszkodziła dachy ponad 400 budynków, w tym 185 mieszkalnych i 217 gospodarczych - podała straż pożarna. Najbardziej ucierpiała gmina Białaczów, gdzie uszkodzonych zostało w sumie ok. 200 budynków i poszkodowanych jest ponad 200 rodzin. Zniszczenia są także w gminach Żarnów, Paradyż i Opoczno. Wichura połamała ok. 300 drzew.

W akcji usuwania skutków nawałnic bierze udział 260 strażaków (także ratownicy z Częstochowy) i kilkudziesięciu policjantów, którzy patrolują teren i pilnują majątku poszkodowanych. Także grupa więźniów pomaga mieszkańcom w porządkowaniu posesji.

Wśród uszkodzonych obiektów są m.in. Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie, w którym wichura wybiła kilkadziesiąt szyb i powaliła drzewa w okolicznym parku. Obiekt znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków. W Petrykozach uszkodzony został dach szkoły podstawowej, a także zabytkowego kościoła; w Białaczowie dach plebani.

Zarząd województwa łódzkiego zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej gminom, które ucierpiały w nawałnicy. Nasza pomoc będzie dotyczyła budynków użyteczności publicznej. Wysłaliśmy już pismo do władz gmin z prośbą o przedstawienie szacunkowych strat i związanych z tym potrzeb w tym zakresie - zapowiedział marszałek województwa Witold Stępień. Wysokość dotacji będzie uzależniona od przedstawionych strat.