Co trzeci pracodawca, skontrolowany w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy, nie wypłacał wynagrodzeń, a co czwarty nie wypłacał ich w terminie. Tak wynika ze sprawozdania PIP za rok 2010, przedstawionego w Sejmie.

Wśród uchybień pracodawców PIP zwróciła uwagę m.in. na niewypłacanie wynagrodzeń bądź niewypłacanie ich w terminie, nieprzestrzeganie dobowego czasu pracy kierowców, wypadki przy pracy spowodowane niewłaściwą organizacją pracy i brakiem nadzoru (zwłaszcza w budownictwie), lekceważenie zasad czasu pracy czy zawieranie umów cywilnoprawnych, podczas gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę.

Z danych PiP wynika, że 36 proc. z 1,5 tys. skontrolowanych zakładów pracy w ogóle nie wypłaciło wynagrodzeń swoim pracownikom, a co czwarty nie wypłacił ich w terminie.

Państwowa Inspekcja Pracy i okręgowe inspektoraty udzieliły w ubiegłym roku 1,2 mln porad. Inspektorzy wydali 337 tys. decyzji. Do skontrolowanych pracodawców skierowali prawie 61 tys. wystąpień, zawierających 334 tys. wniosków o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń nałożyli około 25 mln zł grzywien, a do sądów skierowano wnioski o ukaranie 3,5 tys. osób. 1,2 tys. zawiadomień o popełnieniu przestępstwa skierowano do prokuratury.

W trakcie sejmowej debaty wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za przyjęciem sprawozdania PIP.