Opóźnienia w wypłatach zasiłków socjalnych w woj. kujawsko-pomorskim. Ośrodki Pomocy Społecznej nie dostały jeszcze rządowych funduszy. Na pieniądze czeka 40 tysięcy osób z całego regionu. Wypłaty mają ruszyć najwcześniej w poniedziałek.

Zwykle pieniądze są wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca, ale już wiadomo, że tym razem tak nie będzie. Kwota jest niemała: chodzi o 41 milionów złotych na tak zwane zasiłki okresowe i stałe.

Jak tłumaczą pracownicy ośrodków, nie dotarły jeszcze do nich pieniądze z Ministerstwa Pracy. Środki są rozdzielane w systemie kwartalnym. Resort nie zdecydował się jeszcze na ich wypłatę, bo nie ustalono ostatecznej puli pieniędzy na ostatni kwartał tego roku.

Pieniądze mają trafić do kas Ośrodków Pomocy Społecznej najwcześniej w najbliższy poniedziałek. Trzeba więc spodziewać się sporych kolejek w placówkach, bo z pomocy w woj. kujawsko-pomorskim korzysta 40 tysięcy osób.