Może wzrosnąć poziom wód w rzekach Opolszczyzny - ostrzega Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego. Wody w zlewni Białej Głuchołaskiej mogą przekroczyć stan alarmowy nawet o 80 cm.

Takie wzrosty są spowodowane opadami deszczu występującymi w zlewni górnej i środkowej Odry. Od godzin przedpołudniowych mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a w godzinach popołudniowych alarmowe - ostrzega CZK. Ostrzeżenie ma trzeci - najwyższy - stopień zagrożenia.

Największe wzrosty stanów wody prognozowane są w zlewniach Olzy, Białej Głuchołaskiej i na górnej Odrze. W ciągu doby stany wody mogą przekroczyć alarmy o 10 do 80 cm. W pozostałych zlewniach górnej i środkowej Odry stany alarmowe mogą zostać przekroczone o 10 do 50 cm - czytamy w ostrzeżeniu.

Padający deszcz i wzrost poziomu rzek może spowodować zagrożenie dla obszarów zalewowych. Szczególnie małe rzeki mogą wystąpić z koryt i spowodować lokalne podtopienia, CZK zaleca mieszkańcom terenów zagrożonych dużą ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.