Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych będą bez środków do życia jeszcze co najmniej przez dwa miesiące. Wczoraj wieczorem Senat uchwalił ustawę, która przywraca im zasiłki, jednak pierwsze pieniądze dostaną najwcześniej pod koniec maja.

Zawinili w tej sprawie politycy i urzędnicy. Jeszcze w styczniu minister pracy obiecywał, że ustawa wejdzie w życie w kwietniu. Projekt ustawy był gotowy w lutym, ale potem utknął przez kłótnie między ministerstwami. Poszło między innymi o odsetki od utraconych niezgodnie z prawem zasiłków i błędnie obliczony koszt ich przywrócenia. Dlatego rząd ustawą zajął się dopiero w marcu. Teraz, po uchwaleniu przez Senat, ustawa trafi na biurko prezydenta, który do końca kwietnia powinien ją podpisać. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero w połowie maja. Wtedy opiekunowie będą mogli zacząć wysyłać wnioski o wypłatę pieniędzy.

Wczoraj Senat poparł ustawę przywracającą zasiłki odebrane w zeszłym roku części opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Przygotowana przez rząd ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma zrealizować grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część zapisów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od zeszłego roku. Chodziło o pozbawienie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nabytych już uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Na mocy zakwestionowanej przez Trybunał ustawy część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przy czym przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki - nie przekroczy kryterium dochodowego (obecnie 623 zł na osobę).

Opiekunowie dostaną zwrot pieniędzy wraz z odsetkami

Zgodnie z rządową propozycją opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego, jednak w wysokości 520 zł - tyle wynosiło świadczenie pielęgnacyjne przed zakwestionowaną nowelizacją. Obecnie jest to 820 zł - takie świadczenie dostają w tej chwili rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Ustawa nie przywraca opiekunom dorosłych niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu protestujący przed Sejmem opiekunowie uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK. Zapowiadają, że jeśli wejdzie w życie, zrobią wszystko, by ponownie trafiła do Trybunału.  

(mpw)