Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został wpisany na listę ośrodków akredytowanych w USA. Dzięki temu studenci, którzy skończą studia w Olsztynie będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych. Po jego zdaniu absolwenci będą mogli starać się o praktyki w USA.

Dodatkowo amerykańscy studenci będą mogli starać się o finansowanie studiów przez ich rząd, na takich samych zasadach, jakby była to uczelnia państwowa.

To duży prestiż dla wydziału i Uniwersytetu. Wydział Nauk Medycznych UWM, mimo krótkiego istnienia, jest ceniony w Polsce i spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Zdrowia. Kształcimy na wysokim poziomie i możemy konkurować o studentów z najlepszymi uczelniami na świecie - mówi prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Biorąc pod uwagę, że Wydział Nauk Medycznych funkcjonuje na UWM dopiero od 2007 roku, akredytacja została przyznana bardzo szybko. Wydział w pierwszym roku działalności prowadził studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (wcześniej realizowane na Wydziale Biologii) oraz rozpoczął przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

1 października 2008 roku uroczyście zainaugurowano studia na kierunku lekarskim. Dwa lata później rozpoczęto na nim studia anglojęzyczne. W 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.