Zaostrzenie odpowiedzialności prawnokarnej w przypadku przestępstw najcięższej kategorii popełnianych z nienawiści i obowiązkowe badania i leczenie więźniów, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność - o takich między innymi zmianach w prawie chce dziś rozmawiać premier z liderami partii opozycyjnych. Zapowiedź tematu spotkania przedstawił im minister Michał Dworczak w wysłanym wczoraj po południu liście. Treść listu prezentujemy poniżej:

Zaostrzenie odpowiedzialności prawnokarnej w przypadku przestępstw najcięższej kategorii popełnianych z nienawiści i obowiązkowe badania i leczenie więźniów, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność - o takich między innymi zmianach w prawie chce dziś rozmawiać premier z liderami partii opozycyjnych. Zapowiedź tematu spotkania przedstawił im minister Michał Dworczak w wysłanym wczoraj po południu liście. Treść listu prezentujemy poniżej:
Premier Mateusz Morawiecki /Jacek Turczyk /PAP

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zaproszenia przez Premiera Rzeczypospolitej Szefów wszystkich klubów poselskich na spotkanie poświęcone omówieniu działań, które można podjąć, by ograniczyć możliwość powtórzenia się gdańskiej tragedii, przesyłam Państwu informacje o działaniach podejmowanych przez rząd w tej sprawie.

Resorty zdrowia i sprawiedliwości przygotowały pakiet rozwiązań obejmujących m.in. zasady postępowania z osobami, które kończą wyrok, a wciąż stanowią zagrożenie.

Resort sprawiedliwości proponuje zaostrzenie odpowiedzialności prawnokarnej w przypadku przestępstw najcięższej kategorii: w stosunku do najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej, w stosunku do zorganizowanych grup przestępczych oraz za przestępstwa popełniane z niskich pobudek np. nienawiści. Ponadto, W przygotowanej przez MS nowelizacji Kodeksu karnego proponuje się zmianę dyrektywy sądowego wymiaru kary w taki sposób, aby wskazać w nim wprost/bezpośrednio okoliczności, które sąd ma wziąć pod uwagę przy wymiarze kary (np. niskie pobudki czynu, nienawiść). Chodzi zarówno o okoliczności obciążające sprawcę czynu, jak i okoliczności łagodzące.  Ich wystąpienie będzie musiało więc mieć wpływ na karę wymierzoną przez sąd. MS proponuje również poszerzenie i zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo uporczywego nękania (stalking), zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo groźby karalnej jeżeli groźba dotyczy popełnienia zabójstwa lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także wzmocnienie możliwości kontroli czy nadzoru osób niebezpiecznych opuszczających więzienie.

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad możliwością wprowadzenia, orzekanego przez sąd, obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. Procedura ta objęłaby sprawców przestępstw, u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także upośledzenie umysłowe. Rozważa się wprowadzenie nowych uregulowań systemowych wobec osób, co do których stosowano tzw. środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym, a które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków, nie poddają się terapii.

Pan Premier chciałby omówić z Państwem na spotkaniu szczegóły tych propozycji rozwiązań i projektów. Przed uruchomieniem procesu legislacyjnego mamy szansę omówić kierunek działań oraz konkretne zapisy. Spotkanie to szansa na szczerą, otwartą rozmowę. To też okazja, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i udzielić odpowiedzi na rozmaite pytania, zanim informacje o szczegółowych rozwiązaniach przekazane zostaną opinii publicznej oraz mediom.

Warto przy tej okazji porozmawiać o tym, co możemy wspólnie zrobić na rzecz poprawy życia publicznego w Polsce. Dokonać nowego otwarcia dla jakości debaty w polskiej polityce i życiu publicznym. Premier Morawiecki jest gotowy rozmawiać z Państwem zarówno o ostatnich wydarzeniach, jak też o przyszłości, obejmujących najbliższe miesiące, cały rok, a także następne lata.

Premier Morawiecki proponuje nowe otwarcie, nową jakość i nowe zasady w relacjach politycznych. Idąc za głosem obywateli, aby wygaszać polityczne emocje i działać w interesie dobrej przyszłości Polski i Polaków, spotkanie będzie okazją, aby określić nie to, w czym się różnimy, ale to, gdzie możemy działać ramię w ramię, bez sporu, w zgodzie, współdziałając na rzecz wspólnego dobra i interesu publicznego.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Michał Dworczyk

****

Obecność na piątkowym spotkaniu szefów klubów i kół parlamentarnych z premierem Morawieckim potwierdził szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, a także Małgorzata Zwiercan, która reprezentować będzie koło Wolni i Solidarni.

W Porannej rozmowie w RMF FM szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer przyznała, że nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj będziemy wspólną konferencję prasową z prezesem PSL Kosiniakiem-Kamyszem i wtedy powiemy, jaka jest decyzja Nowoczesnej - zaznaczyła.

Tuż przed 10 podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami liderzy Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedzieli, że będą uczestniczyć w spotkaniu z premierem.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka poinformował z kolei, że na rozmowy z Mateuszem Morawieckim klub Kukiz'15 będzie reprezentował poseł Tomasz Rzymkowski.

Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podjęła Platforma Obywatelska. Grzegorz Schetyna nie poinformował, czy jego patria weźmie udział w piątkowym spotkaniu z szefem rządu.

W niedzielę 13 stycznia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. Do zdarzenia doszło na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec trafił do szpitala, gdzie w ubiegły poniedziałek po południu zmarł. W sobotę urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

Autor: Tomasz Skory

Opracowanie: Monika Kamińska