Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi nowy tryb odwołania od wyników matur. Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort chce stworzyć przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej specjalne, dwuosobowe komisje, które w trybie doraźnym miałyby weryfikować decyzje komisji okręgowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi nowy tryb odwołania od wyników matur. Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort chce stworzyć przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej specjalne, dwuosobowe komisje, które w trybie doraźnym miałyby weryfikować decyzje komisji okręgowych.
Nowy tryb odwoływania od wyników matur / /Archiwum RMF FM

Nowy tryb odwoławczy miałby wejść w życie w przyszłym roku. Już w tym maturzyści przygotowujący odwołanie według starych zasad, będą mogli zrobić zdjęcie swojej pracy i na jego podstawie napisać wniosek.

Absolwent, który pisał maturę i widzi błędy w interpretacji klucza, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna się z nim nie zgodzi, będzie mógł się odwołać od wyniku - mówi minister edukacji Anna Zalewska.

Do komisji dwuosobowych będą powoływani doświadczeni egzaminatorzy i eksperci akademiccy, w dziedzinie, której dotyczy odwołanie.

MEN prowadzi rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat stworzenia specjalnej, rezerwowej puli miejsc na uczelniach, dla osób, które skutecznie odwołają się od wyniku matury.


(dp)