Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi nowy tryb odwołania od wyników matur. Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort chce stworzyć przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej specjalne, dwuosobowe komisje, które w trybie doraźnym miałyby weryfikować decyzje komisji okręgowych.

Nowy tryb odwoływania od wyników matur / /Archiwum RMF FM

Nowy tryb odwoławczy miałby wejść w życie w przyszłym roku. Już w tym maturzyści przygotowujący odwołanie według starych zasad, będą mogli zrobić zdjęcie swojej pracy i na jego podstawie napisać wniosek.

Absolwent, który pisał maturę i widzi błędy w interpretacji klucza, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna się z nim nie zgodzi, będzie mógł się odwołać od wyniku - mówi minister edukacji Anna Zalewska.

Do komisji dwuosobowych będą powoływani doświadczeni egzaminatorzy i eksperci akademiccy, w dziedzinie, której dotyczy odwołanie.

MEN prowadzi rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat stworzenia specjalnej, rezerwowej puli miejsc na uczelniach, dla osób, które skutecznie odwołają się od wyniku matury.


(dp)