Większość członków Porozumienia Zielonogórskiego do tej pory nie podpisała umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej - informuje Porozumienie Zielonogórskie. Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński podkreśla, że czas podpisywania kontraktów w większości przypadków zależy od lekarzy.

Prezes PZ Jacek Krajewski ostrzega w liście do minister zdrowia Ewy Kopacz, że niemal w całym kraju lekarzom z federacji kończą się recepty z ubiegłorocznych zapasów, a by wystawić nowe, muszą mieć numer tegorocznego kontraktu. Porozumienie przypomina także, że brak umów z NFZ powoduje, iż inni świadczeniodawcy mogą odmawiać pacjentom bezpłatnego wykonywania badań zleconych przez lekarzy z PZ.

Do dzisiaj większość członków Porozumienia Zielonogórskiego nie podpisała umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Posiadamy także wiedzę, że umów nie posiada wielu świadczeniodawców niezrzeszonych w naszej organizacji. Taka sytuacja grozi poważnym zakłóceniem funkcjonowania przychodni i praktyk, z powodu niedoborów recept - pisze Krajewski.

Obecnie zbliżamy się do końca pierwszego miesiąca roku i brak umów w części województw spowoduje poważnie problemy z rozliczaniem się świadczeniodawców oraz wymaganą sprawozdawczością - dodaje. PZ domaga się spotkania z Kopacz i jej interwencji w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W ocenie federacji, NFZ nie przestrzega postanowień porozumienia PZ z premierem Donaldem Tuskiem i Kopacz z grudnia ubiegłego roku.

PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że do spotkania Kopacz z przedstawicielami PZ ma dojść w poniedziałek.

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński podkreśla, że czas podpisywania kontraktów w większości przypadków zależy od świadczeniodawców. Muszą złożyć poprawne wnioski. W skutek przedłużających się negocjacji z PZ pod koniec roku, podpisanie kontraktów do 31 grudnia nie było możliwe - powiedział Troszyński.

21 grudnia na wniosek Porozumienia Zielonogórskiego doszło do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. W jego następstwie PZ odstąpiło od postulatu natychmiastowego wzrostu stawki kapitacyjnej. 22 grudnia MZ zgodnie, z wnioskiem Federacji, zgodziło się usunąć z umów z lekarzami rodzinnymi zapis dotyczący sprawozdawczości. Niepodpisanie do końca grudnia kontraktów oznaczałoby, że od nowego roku pacjenci nie mogliby korzystać z porad w gabinetach 14 tys. lekarzy rodzinnych w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Początkowo lekarze z PZ w negocjacjach z MZ i NFZ domagali się wzrostu stawki tzw. kapitacyjnej za świadczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej o 72 grosze (wynosi ona 8 zł). NFZ informował, że na podwyżkę nie ma środków. Argumentem za podniesieniem stawki, jaki przedstawiali podczas rozmów lekarze, były zmiany w sprawozdawczości.

Porozumienie Zielonogórskie to federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w podstawowej opiece zdrowotnej, którzy jesienią 2003 roku sprzeciwili się warunkom kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych zaproponowanym przez NFZ. Na początku 2004 r. gabinety lekarzy zrzeszonych w PZ były zamknięte.

Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy z prawie wszystkich województw - ponad 14 tys. lekarzy. Wyjątkiem jest Zachodniopomorskie. PZ deklaruje, że jego celem jest obrona interesów świadczeniodawców i ich pacjentów oraz reprezentowanie środowiska lekarzy wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia: NFZ, Ministerstwa Zdrowia, władz i administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych pracowników.