Wypoczynek, czy może kremlowska propaganda? Dziesięcioro uczniów z podlaskich szkół w nagrodę za konkurs organizowany przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wyjechało na Krym. W planie m.in. spotkanie z rosyjskimi władzami.

Wypoczynek, czy może kremlowska propaganda? Dziesięcioro uczniów z podlaskich szkół w nagrodę za konkurs organizowany przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wyjechało na Krym. W planie m.in. spotkanie z rosyjskimi władzami.
Jednym z punktów wycieczki jest m.in. zwiedzanie Sewastopola (zdj. ilustracyjne) / Grzegorz Michałowski /PAP

Wycieczka jest nagrodą za konkurs wiedzy o Rosji zorganizowany przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z siedzibą w Białymstoku. Podlaski Kurator Oświaty wielokrotnie obejmował honorowym patronatem wcześniejsze konkursy organizowane przez to stowarzyszenie, ale po raz pierwszy - co ciekawe wbrew regulaminowi konkursu - nagrodą była wycieczka do Moskwy i na Krym. Z powodu sytuacji zaistniałej w tym roku Podlaski Kurator Oświaty w piśmie do Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku wyraził niezadowolenie z niedotrzymywania
wcześniej przedstawionych warunków konkursu oraz zaniepokojenie ewentualnym stwarzaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników konkursu
- powiedziała naszemu reporterowi Hanna Marek z Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

Program planowanej wycieczki nie został udostępniony Kuratorium Oświaty w Białymstoku, mimo prośby skierowanej do organizatora konkursu w lipcu i wrześniu. Nie poskutkowały również apele o zmianę przebiegu wycieczki z Moskwy i Krymu na Moskwę i Petersburg.

Laureaci konkursu pochodzą z siedmiu podlaskich szkół m.in. liceów i gimnazjów z Suwałk i Białegostoku. Rodzice uczniów i sami uczniowie zostali poinformowani przez Kuratorium, że wyjazd na Krym jest niebezpieczny. Wszyscy są więc tam na własne ryzyko. „W pismach przytoczono stanowisko polskiego rządu w kwestii przebywania obywateli polskich na obszarze Krymu i zacytowano komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych nawołujące do natychmiastowego opuszczenia tego terytorium (z 8 marca 2014 r. „Ukraina (Krym) – zawieszenie działalności Konsulatu Generalnego RP w Sewastopolu”, z 2 grudnia 2014 r. „Ukraina (Krym) – ostrzeżenie dla podróżujących”). W związku z tym, że nie był to wyjazd organizowany przez szkołę, to Podlaski Kurator Oświaty nie sprawuje nadzoru nad organizacją takiej wycieczki zagranicznej” - czytamy w oświadczeniu Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Na pytanie o wycieczkę polskich uczniów na Krym Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada, że "Państwo polskie i jego instytucje nie mają nic wspólnego z organizacją tego wyjazdu. Polska, podobnie jak Unia Europejska oraz wspólnota międzynarodowa, uznaje Krym za integralną część Ukrainy".

Temat polskiej wycieczki podjęły rosyjskie media m.in. Russia Today. W mediach społecznościowych pracownicy stowarzyszenia udostępniają zdjęcia uczniów, podkreślając, że wszyscy doskonale się tam bawią i są zachwyceni wycieczką. Na stronie Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego można przeczytać, że jednymi z punktów wyjazdu są m.in. zwiedzanie Sewastopola, miasta rosyjskiej chwały, spotkanie z lokalnymi władzami. Wycieczka rozpoczęła się 19 września i potrwa do soboty.

Piotr Bułakowski

(mpw)