Sąd Apelacyjny przyznał Kościołowi mniejsze odszkodowanie od Skarbu Państwa za brak możliwości dysponowania dwoma budynkami w Poznaniu. Wcześniejszy wyrok dotyczył kwoty 23 mln zł, obecny - 4,7 mln złotych. Kuria Metropolitalna nie chce komentować decyzji sądu.

W 1956 roku dwa budynki, w których mieszczą się obecnie dwie szkoły publiczne, zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa. Decyzję tę za nieważną w 2007 roku uznał Minister Budownictwa, a następnie Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny.

Kuria domagała się 32 mln zł - równowartości 10-letniego czynszu za użytkowane budynki. Sąd w lipcu 2010 roku uznał, na podstawie wyceny biegłych, że wystarczająca będzie kwota 23 mln zł. W kwocie tej mieściło się odszkodowanie za utracony czynsz i 4,65 mln zł odszkodowania za grunty, które były przeznaczone na drogi.

Wczoraj sąd apelacyjny obniżył odszkodowanie, uznając że odszkodowanie nie przysługuje za utracone korzyści, czyli potencjalne zyski z wynajmu budynków.

Wyroku sądu nie chciał komentować rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu ks. Maciej Szczepaniak. Każde pieniądze, które będą przyznawane archidiecezji ze wszystkich procesów, będą spożytkowane na szkolnictwo i na działalność charytatywną - zapewnił.

Wyrok jest prawomocny. Archidiecezji przysługuje jeszcze skarga kasacyjna.