Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Wilczka na ambasadora Stanów Zjednoczonych oraz Bahamów, a także kandydatów na ambasadorów w Gruzji i Luksemburgu.

Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Wilczka na ambasadora Stanów Zjednoczonych oraz Bahamów, a także kandydatów na ambasadorów w Gruzji i Luksemburgu.
Zdj. ilustracyjne /Grzegorz Michałowski /PAP

Wilczek (ur. w 1962 r.) jest profesorem nauk humanistycznych, wykładowcą i prezesem zarządu The Kosciuszko Foundation Poland. Na stanowisku ambasadora RP w USA zastąpi Ryszarda Schnepfa, który pełnił swoją funkcję do lipca.

Stany Zjednoczone to najważniejszy pozaeuropejski sojusznik Polski i nasz kluczowy partner w NATO, który ma bardzo istotny wpływ na politykę globalną - podkreślił na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Wilczek. Jak dodał, w ciągu ostatnich paru miesięcy pojawiły się nowe wyzwania związane z wynikiem referendum w Wielkiej Brytanii ws. Brexitu, problemem imigrantów, próbą zamachu stanu w Turcji i jej konsekwencjami dla NATO, konfliktem na Ukrainie i poczuciem zagrożenie ze strony Rosji.

Według Wilczka "wspólnym mianownikiem" Polski i USA są wartości dotyczące wolności, praw człowieka, a także wolnego rynku.

Kandydat na ambasadora zapowiedział, że głównym zadaniem polskich dyplomatów w USA będzie "umiejętne wmontowanie interesów Polski w agendę nowej politycznej administracji, kształtującej się po październikowych wyborach prezydenckich, utrzymywanie i rozbudowywanie kanałów komunikacji". Podkreślił, że szczególnie ważne są pierwsze miesiące po objęciu urzędu przez nowego prezydenta, kiedy konstytuuje się nowa administracja.

Wilczek ocenił, że wśród zadań polskiej dyplomacji będzie zabieganie o wdrożenie podjętych już decyzji, choć - jak dodał - "musimy liczyć się z ewentualnością zmian w priorytetach polityki zagranicznej USA, korekty lub głębszej rewizji polityki". Jak dodał, może być konieczne "minimalizowanie niekorzystnych skutków takich zmian".

Do priorytetów zaliczył współpracę z USA w zakresie bezpieczeństwa, w tym "utrzymanie zaangażowania politycznego i militarnego USA w Europie jako gwaranta skuteczności NATO i zobowiązań obronnych Sojuszu" oraz ustaleń ze szczytu NATO w Warszawie, m.in. dotyczących rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Wilczek mówił też o konieczności poszerzanie współpracy gospodarczej i zadbania o polskie interesy w kontekście negocjacji w sprawie umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).

Do ważnych zadań zaliczył też działania na rzecz poprawy wizerunku Polski i "szybkie reagowanie na wypowiedzi pokazujące Polskę w sposób pejoratywny". "Trzeba zwiększyć obecność w mediach amerykańskich, w tym również w dużych mediach regionalnych. Ważną rolę w tym zakresie powinna odgrywać dyplomacja historyczna i kulturalna" - dodał.

Wilczek mówił też o polskich wysiłkach na rzecz zniesienia wiz dla Polaków. Podkreślił, że niestety Polska dwukrotnie przekracza 3 proc. limit odmów wizowych, upoważniających dla zniesienia obowiązku wizowego. Dlatego - jak dodał - pozostaje wpływać na amerykańskich ustawodawców, by złagodzić te wymogi dla Polaków.

Wilczek jest autorem i redaktorem naukowym ponad 20 książek oraz ponad 100 innych publikacji z zakresu przekładoznawstwa angielsko-polskiego, historii kultury epoki wczesnonowożytnej, retoryki, historii chrześcijaństwa, zarządzania szkolnictwem wyższym oraz studiów o Polsce w Ameryce Północnej. W 2005 r. został mu przyznany Medal Komisji Edukacji Narodowej ; w 2006 r. otrzymał odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Wilczek zna j. angielski, rosyjski i łacinę. Jest kawalerem.

We wtorek komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała także kandydaturę Mariusza Maszkiewicza na ambasadora w Gruzji, który zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Cieszkowskiego oraz Piotra Wojtczaka na ambasadora w Luksemburgu. Wojtczak zastąpi na tej placówce Bartosza Jałowieckiego.

(mal)