„Z szacunkiem informuję, że pięćset złotych dla drugiego dziecka jest niesprawiedliwe wobec pierwszego dziecka i wszystkich rodzin z jednym dzieckiem” – tak zaczyna się list 9-latki skierowany do premier Beaty Szydło. Pismo opublikował na Facebooku Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Jest mi bardzo przykro z powodu, że moja młodsza siostra dostanie pięćset złotych a ja nie. Dlaczego pierwsze dziecko nie dostanie pięciuset złotych? Pierwsze dziecko też powinno mieć do tego prawo. Bez pierwszego dziecka nie byłoby drugiego – napisała w liście do szefowej rządu 9-letnia Julia. Swoje pismo wysłała także do Rzecznika Praw Dziecka.

Marek Michalak podkreśla na Facebooku, że art. 72 Konstytucji RP w pkt. 3 mówi: "W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka". Rzecznik Praw Dziecka proponuje w nim, aby świadczenia wychowawcze w wysokości 500 złotych przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, niezależnie od progu dochodowego.

Program 500+ zakłada, że rząd wypłaci 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia. Przy jednym i pierwszym dziecku będzie próg dochodowy - 800 złotych na osobę i 1200 złotych przy dziecku niepełnosprawnym. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 500 zł na dziecko nie będzie trzeba płacić podatku. Przyjmowanie wniosków zacznie się 1 kwietnia, a pieniądze będą wypłacane nie wykluczone, że dopiero w czerwcu, bo samorządy na rozpatrywanie wniosków dostaną aż trzy miesiące.

Najważniejsze punkty programu 500+

- świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu na drugie i każde kolejne dziecko - bez kryterium dochodowego;

- świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych; jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 złotych;

- świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat;

- 500 złotych - to kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki;

- w rodzinach po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje;

- zasada "kto pierwszy ten lepszy": obowiązuje w przypadku, gdy po rozwodzie prawo do opieki ma oboje rodziców - świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu, kto pierwszy złoży wniosek

- świadczenie ma być wypłacane w II kwartale 2016 r.

- wniosek o świadczenie będzie można złożyć przez internet, raz w roku

- prawo do świadczenia przyznawane jest od miesiąca, w którym wpłynął wypełniony wniosek osoby ubiegającej się o pomoc

- prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 roku

- program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych