Nad boiskiem wielofunkcyjnym w Lisowie (gmina Herby) w woj. śląskim przebiega linia wysokiego napięcia 110 tys. woltów - alarmuje "Dziennik Zachodni". Na boisku grają dzieci, młodzież, czasem dorośli.

Chętnych do korzystania z boiska ostatnio ubyło - zauważa gazeta. Nic dziwnego, bo Tauron ostrzega, że gra na boisku grozi śmiercią lub trwałym kalectwem.

Lubliniecki inspektorat nakazał gminie zamknięcie obiektu, zamontowanie tablic informacyjnych o istniejącym zagrożeniu i zakazie wstępu na boisko. Nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.  

Jak pisze gazeta, gmina się od tej decyzji odwołała. Roman Banduch, wójt gminy Herby utrzymuje, że zagrożenia związanego z przebiegiem linii nie ma. Budowa boiska kosztowała ponad 460 tys. zł, ponad 190 tys. zł pochodziło ze środków unijnych. 

(mpw)