Jeśli do 30 maja nie zostaną podpisanie wszystkie porozumienia związane ze związkowymi postulatami, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpocznie się strajk generalny - zapowiedział komitet protestacyjno-strajkowy. Górnicy chcą, żeby Skarb Państwa miał pakiet większościowy po prywatyzacji, domagają się zapewnienia bezpłatnych akcji oraz podwyżki.

Żarty się skończyły, nie będziemy dłużej bawić się w kotka i myszkę. Chcemy rozmawiać. Porozumienie jest możliwe. Ale nie damy się wodzić za nos. Dajemy dwa tygodnie na podpisanie wszystkich porozumień. Jeśli w tym czasie to nie nastąpi, będzie strajk - powiedział wiceszef Solidarności w JSW, Roman Brudziński.

Związkowcy podkreślają, że ewentualny strajk w przypadku braku porozumienia jest wolą załogi JSW, która na początku maja w nowym referendum (polegającym na podpisywaniu pisemnych oświadczeń) zgodziła się na "wielokrotne akcje strajkowe" w terminach i formach ustalonych przez związki. W kwietniu kopalnie JSW strajkowały już przez jedną dobę.

"Chcemy po prostu podpisywać po kolei wynegocjowane dokumenty"

Na razie - w ubiegłym tygodniu - zawarto tylko jedno porozumienie, które gwarantuje przywileje pracownicze.

Nie chcemy już parafować kolejnych porozumień w czterech kluczowych obszarach, które są przedmiotem rozmów, i czekać na podpisanie jednego, końcowego porozumienia. Chcemy po prostu podpisywać po kolei wynegocjowane dokumenty. Chodzi o to, aby ewentualny brak kompromisu w którymś z tych obszarów nie skutkował zablokowaniem pozostałych porozumień - wyjaśnił Brudziński.

Związki uważają, że kolejne porozumienia powinny zapewniać wprowadzenie zmian w statucie JSW, zabezpieczających realizację postanowień strategii dla górnictwa do 2015 roku, gwarancje utrzymania pełnego władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW oraz gwarancje powoływania członków rady nadzorczej i członka zarządu spółki z wyboru załogi.

W tym obszarze też właściwie porozumieliśmy się już z resortem gospodarki. Potrzebna jest tylko akceptacja resortu skarbu. I drugi krok zostanie wykonany - ocenił wiceszef Solidarności w JSW.

Chodzi również o gwarancje wydania wszystkim pracownikom akcji pracowniczych oraz uzgodnienia zasad podziału walorów pomiędzy osoby uprawnione oraz pracowników nieuprawnionych, a także o uzyskanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w JSW o 10 proc.

Tydzień temu związkowcy parafowali porozumienie dotyczące gwarancji pracowniczych i na najbliższym posiedzeniu WKDS chcieliby je ostatecznie podpisać.

Wczoraj wicepremier Waldemar Pawlak oficjalnie zgodził się na prywatyzację spółki.