Gimnazjaliści mają już za sobą próbny egzamin z języka obcego. Przeprowadzony został na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Publikujemy arkusze zadań z języka angielskiego i niemieckiego oraz rozwiązania!

Egzamin z języka angielskiego:

Język ANGIELSKI, poziom PODSTAWOWY. Zestaw zadań

Język ANGIELSKI, poziom PODSTAWOWY. Transkrypcja nagrań

Język ANGIELSKI, poziom PODSTAWOWY. Klucz odpowiedzi do zadań

Język ANGIELSKI, poziom ROZSZERZONY. Zestaw zadań

Język ANGIELSKI, poziom ROZSZERZONY. Transkrypcja nagrań

Język ANGIELSKI, poziom ROZSZERZONY. Klucz odpowiedzi do zadań

Egzamin z języka niemieckiego:

Język NIEMIECKI, poziom PODSTAWOWY. Zestaw zadań

Język NIEMIECKI, poziom PODSTAWOWY. Transkrypcja nagrań

Język NIEMIECKI, poziom PODSTAWOWY. Klucz odpowiedzi do zadań

Język NIEMIECKI, poziom ROZSZERZONY. Zestaw zadań

Język NIEMIECKI, poziom ROZSZERZONY. Transkrypcja nagrań

Język NIEMIECKI, poziom ROZSZERZONY. Klucz odpowiedzi do zadań

Wcześniej była matematyka i język polski

Wczoraj uczniowie musieli zmierzyć się z egzaminem próbnym z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Do rozwiązania dostali dwa bloki zadań: w pierwszym - zadania z nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii, w drugim - zadania z matematyki.

Próbny egzamin gimnazjalny z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Zobacz arkusze zadań i rozwiązania!

Dzień wcześniej gimnazjaliści sprawdzali natomiast swoją wiedzę humanistyczną i tu również pojawiły się dwa bloki. Jako pierwszy dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, a później rozwiązywali zadania z języka polskiego.

Próbny egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej. Zobacz arkusze zadań i rozwiązania!

Właściwy egzamin pod koniec kwietnia 2013

W obecnym roku szkolnym egzamin gimnazjalny przeprowadzony zostanie w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli wtedy do niego przystąpić, będą zdawać w drugim terminie - w dniach 3, 4 i 5 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jego wyniki z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Może się on ubiegać o przyjęcie do trzech takich szkół jednocześnie.