Skazani nie tylko będą pracowali, ale również podniosą swoje kwalifikacje zawodowe jeszcze w trakcie odsiadywania wyroku. Dzięki temu skazany po wyjściu na wolność będzie miał większą szansę na powrót do normalnego życia, z dala od ścieżki przestępczej - pisze "Gazeta Polska Codziennie".

W tym roku gotowych do zawodu ma być 11 064 skazanych. Pieniądze na projekt pochodzą z funduszu unijnego, z którego na więzienny "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020 przeznaczono 111 mln zł.

Projekt jest dopełnieniem rządowego programu "Praca dla więźniów". W tej chwili blisko 3 tys. osób uzyskało kwalifikacje zawodowe, dzięki którym mogą podjąć pracę zarówno w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak i po opuszczeniu murów więzienia - powiedziała mjr Elżbieta Krakowska, rzeczniczka Służby Więziennej.

Szkolenia - jak pisze "GPC" - obejmą przygotowania do zawodów z branży ogólnobudowlanej, gastronomicznej, zagospodarowania terenów zielonych, montażu sieci elektrycznych i gazowych.

Skazani będą mieli również możliwość uczestniczenia w kursach na opiekuna osoby niepełnosprawnej, szwacza, florysty, fryzjera. 

(mal)