Zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, który był obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Przebiegł spokojnie - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Nie dotarły do nas żadne informacje na temat incydentów, wypadków losowych czy nieszczęśliwych zdarzeń, które miałyby wpływ na przeprowadzenie tego egzaminu. Nikt nie zgłosił jakiegokolwiek naruszenia procedur egzaminacyjnych - mówi p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek.

O godzinie 14.00 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Chce go zdawać 15 proc. maturzystów.