Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, oboje rodzice będą mieć prawo do świadczenia, gdy zrezygnują z pracy, by opiekować się dziećmi. Do tej pory na jedną rodzinę przysługiwało jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością było więcej. Na początku 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 roku.

Do tej pory rodzice, którzy mieli więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, mogli otrzymać tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne, nawet jeśli oboje musieli zrezygnować z pracy, żeby opiekować się dziećmi. Po zmianach każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie.

Od nowego roku wyższe świadczenie pielęgnacyjne. SPRAWDŹ

Zmiany dotyczą nie tylko rodziców, ale również innych osób, które rezygnują z pracy, żeby zajmować się niesamodzielnymi członkami rodziny. Nowe przepisy odnoszą się do: świadczenia pielęgnacyjnego (1300 zł, od nowego roku - 1406 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł) i zasiłku dla opiekuna (520 zł). Wprowadzenie zmian będzie kosztować ok. 30 mln zł.

Orzeczenie TK zapadło w związku ze skargą ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna, ponieważ jego żona miała już ustalone prawo do świadczenia na drugie niepełnosprawne dziecko. Trybunał uznał, że w sytuacji rodziny wychowującej więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne, rezygnacja z pracy jednego rodzica (opiekuna) często może się okazać niewystarczająca, gdyż opiekun ten nie jest w stanie sprawować efektywnie opieki równocześnie nad dwojgiem, czy trojgiem dzieci, dlatego prawo powinno w takiej sytuacji stworzyć możliwość rezygnacji z pracy także drugiemu rodzicowi, umożliwiając mu uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego.

(ug)