Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w czwartek w mocy karę dożywotniego więzienia dla Piotra Trojaka, który we wrześniu 2002 r. w Lisewie Malborskim zabił 10-letniego chłopca. Wyrok jest prawomocny.

Od wyroku sądu pierwszej instancji ze stycznia tego roku odwołał się zarówno prokurator, jak i obrońca mężczyzny. Śledczy chcieli, aby możliwość ubiegania się przez Trojaka o warunkowe, przedterminowe zwolnienie wydłużyć z 25 do 35 lat. Obrońca chciał natomiast złagodzenia wyroku. Oba odwołania Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał za bezzasadne.

Nie da się opisać cierpienia ofiary, nie da się opisać cierpienia rodziny tej ofiary i szkody, jaką wyrządził oskarżony. Co prawda przyznaje, że żałuje tego czynu, ale ten żal jest tylko pustym słowem - mówił w czwartek przed sądem prokurator Mirosław Kido.

Wyrok sądu niższej instancji jest wyrokiem adekwatnym i odpowiednim do czynu przypisanego oskarżonemu - powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Jerzy Sałata. Przypomniał, że Trojak odsiaduje już karę dożywotniego więzienia za inne zabójstwo chłopca z możliwością ubiegania się przedterminowe wyjście z więzienia po 30 latach. Nie widzimy potrzeby, aby dodatkowo represjonować go w taki sposób, jaki domagał się prokurator, ponieważ tak naprawdę tego rodzaju sprawca będzie monitorowany przez okres odbywania kary pozbawienia wolności przez sąd penitencjarny - tłumaczył. To ten sąd będzie każdorazowo decydował, czy taki sprawca zasługuje na przedterminowe zwolnienie, czy też nie - podkreślił.

10-latek został zabity we wrześniu 2002 r., gdy polną drogą wracał rowerem do domu w Lisewie Malborskim. 25-letni wówczas Trojak zagrodził chłopcu drogę, a następnie siłą wyprowadził go w pole, gdzie chciał go zgwałcić. Gdy dziecko zaczęło się wyrywać, mężczyzna kilkunastokrotnie ugodził je nożem i uciekł: chłopiec zmarł z wykrwawienia.

Trojak odsiaduje obecnie wyrok dożywotniego więzienia za zabójstwo 11-latka, jesienią 2005 r., w miejscowości Łęgowo (Pomorskie). Do zbrodni doszło w bardzo podobnych okolicznościach, jak w przypadku zabójstwa 10-latka.