31 marca, mija termin składania przez partie polityczne sprawozdań finansowych za 2010 r. Na 79 sprawozdań, które powinny trafić do PKW, do poniedziałku wpłynęło 27 - poinformował Krzysztof Lorentz, który w komisji odpowiada za finanse partii. Według niego PO, PiS, SLD i PSL nie złożyły dotąd swoich sprawozdań.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem zobligowana jest do corocznego przedkładania PKW sprawozdania finansowego ze swojej działalności za poprzedni rok. Termin złożenia sprawozdania mija 31 marca.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, w sprawozdaniu powinny być uwzględnione informacje o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego. PKW ma pół roku na rozpatrzenie sprawozdania; może je przyjąć bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo odrzucić.

W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków. Taka partia może nadal funkcjonować. Natomiast jeśli odrzucone zostanie sprawozdanie partii, która pobiera subwencje, to wtedy traci ona do nich prawo na trzy lata. Według danych PKW za 2010 rok Platformie przysługiwała subwencja w wysokości 40,4 mln zł, PiS - 37,8 mln zł, SLD - 14,4 mln zł, a PSL - 15,1 mln zł.

W grudniu prezydent podpisał nowelizację ustawy ograniczającą od 2011 roku subwencje o połowę.