3 maja członkowie ruchu ObronaNarodowa.pl - byli i obecni żołnierze, policjanci, cywile - rozpoczną kampanię promującą ideę obrony terytorialnej - zapowiada "Rzeczpospolita". Chcą, aby powstały ochotnicze oddziały wojskowe, które w razie potrzeby, wspierałyby armię zawodową.

Pomysłodawcy akcji powołują się na list Światowego Związku Żołnierzy AK z 2000 r. przesłany do ówczesnego ministra obrony Bronisława Komorowskiego. Członkowie związku pisali: "Wyrażamy przekonanie, że wielkie doświadczenie organizacyjne, bojowe i wychowawcze Armii Krajowej oraz wielki jej prestiż wśród naszego społeczeństwa mogą i powinny być przeniesione i wykorzystane w tworzeniu systemu obrony terytorialnej".

Jak przekonują inicjatorzy akcji, w każdym powiecie mogłyby powstać ochotnicze oddziały wojskowe, które w razie klęski żywiołowej czy wojny wspierałyby armię zawodową. Pomysłodawcy wzorują się na rozwiązaniach zagranicznych, np. na amerykańskiej Gwardii Narodowej czy szwedzkiej Hemvarner.

Zdaniem ekspertów Polska ma ogromny potencjał, aby zbudować siły ochotnicze. Prof. Józef Marczak z Akademii Obrony Narodowej szacuje, że w organizacjach paramilitarnych działa 600-800 tys. osób.

(abs)