Prawdopodobnie w środę Sejm zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu. W sobotę decyzję w tej sprawie podejmie Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów - poinformował wicemarszałek Ryszard Terlecki. Z nieoficjalnych informacji naszego reportera Patryka Michalskiego wynika, że posłowie, mieliby się zająć rządowymi projektami ustaw. Mają one dotyczyć walki z suszą oraz wysypisk śmieci.

Zdaniem dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki wstępna data dodatkowego posiedzenia Sejmu to 27 czerwca. Wśród spraw, którymi w trybie nadzwyczajnym mieliby zająć się posłowie, są m.in. zmiany w przepisach związane z serią pożarów składowisk odpadów.

Strona rządowa zasygnalizowała potrzebę podjęcia pilnych prac legislacyjnych, co wiązałoby się z dodatkowym posiedzeniem Sejmu w nadchodzącym tygodniu - tłumaczy Andrzej Grzegrzółka.

Wstępna data dodatkowego posiedzenia Sejmu, czyli 27 czerwca oraz porządku obrad, mają zostać potwierdzone po sobotnim posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.

Według informacji PAP prezydium Sejmu ma się zebrać w sobotę o godz. 12, a konwent o godz. 12.15.

Co z tymi wysypiskami?


Na czwartkowym posiedzeniu został przyjęty projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przygotowane przez resort środowiska.

W piątek oba projekty zostały przyjęte w trybie obiegowym przez Radę Ministrów i skierowane w trybie pilnym do Sejmu. Według resortu środowiska mają ukrócić nieprawidłowości w gospodarce odpadowej w Polsce.

Prawdopodobnie podczas dodatkowego posiedzenia Sejm zajmie się również projektem dotyczącym suszy, jeśli wpłynie do Sejmu.

Według wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zgodnie z regulaminem Sejmu na najbliższym posiedzeniu posłowie powinni zająć się wnioskiem PO i Nowoczesnej o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. My w PO chcielibyśmy, aby Sejm zajął się wnioskiem jak najszybciej i takie zdanie przedstawię też pozostałym członkom prezydium, ale co zostanie ostatecznie ustalone, tego nie wiem - podkreśla wicemarszałek.

Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu został złożony 15 czerwca. Według Regulaminu Sejmu rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

(ug)