3 i 14 lipca komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy zajmie się sprawą nieruchomości przy ul. Chmielnej 70. 14 lipca przedmiotem rozprawy będzie również nieruchomość przy ul. Siennej 29.

3 i 14 lipca komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy zajmie się sprawą nieruchomości przy ul. Chmielnej 70. 14 lipca przedmiotem rozprawy będzie również nieruchomość przy ul. Siennej 29.
Zdj. ilustracyjne /md /Archiwum RMF FM

Komunikat o takich decyzjach zamieszczono na stronach internetowych komisji po jej niejawnym posiedzeniu. Na razie nie wiadomo, kto ma zeznawać na tych rozprawach.

Pierwsza rozprawa komisji weryfikacyjnej ma się odbyć w poniedziałek 26 czerwca, a kolejna - 29 czerwca. Komisja ma badać wtedy sprawy nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10.

12 czerwca, po pierwszym posiedzeniu komisji jej przewodniczący komisji Patryk Jaki mówił, że w sprawie tych nieruchomości komisja wzywa m.in. prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz (która odmawia stawiennictwa - PAP), stołecznych urzędników, a także osoby, które mają już postawione prokuratorskie zarzuty w związku z reprywatyzacją, w tym Macieja M. (beneficjenta decyzji o użytkowaniu wieczystym).

12 czerwca komisja wszczęła postępowania rozpoznawcze w sprawach siedmiu nieruchomości. Komisja złożyła już wnioski do sądu o zabezpieczenia na księgach wieczystych - by uniemożliwić obrót tymi nieruchomościami do czasu decyzji komisji.

Komisja bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Komisja może stwierdzać wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała ona nieodwracalne skutki prawne. Wtedy komisja może nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja może wstrzymywać postępowania innych organów, np. sądów, oraz wpisywać w księgach wieczystych ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu. Może też przyznawać od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.


(mn)