Jest porozumienie związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Poprzedza ono wprowadzenie tej firmy na giełdę, które planowane jest na 6 lipca. Cała załoga ma dostać akcje spółki.Pracownicy dostali także gwarancję podwyżek.

Przede wszystkim Skarb Państwa zachowuje tak zwane władztwo korporacyjne w spółce, czyli będzie miał większość akcji. To gwarantuje, że Skarb Państwa w najbliższych latach, okresie czasu zachowa kontrolę, decydujący głos, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową - tłumaczy szef "Solidarności" w JSW Sławomir Kozłowski.

Górnicy dostaną też podwyżkę. Będzie to 5,5 procent oraz ponad 150 mln złotych do podziału dla załogi z zysków za ubiegły rok. Są wreszcie gwarancje pracownicze - tu porozumienie podpisano miesiąc temu - dzięki którym górnicy mają zapewnioną pracę na 10 lat.

Rozmowy prowadzono na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach (WKDS). Jak podkreślała strona związkowa, były to rozmowy ostatniej szansy. Obok przedstawicieli strony społecznej i zarządu JSW w rozmowach uczestniczyli wiceministrowie gospodarki i Skarbu Państwa - Rafał Baniak i Krzysztof Walenczak.