Minister Sprawiedliwości zablokuje przejście dwóch pań prokurator do Instytutu Pamięci Narodowej. Zbigniew Ćwiąkalski nie zgodzi się, by do IPN-u trafiły Elżbieta Janicka i Marzanna Mucha - Podlewska, dwie zaufane Zbigniewa Ziobry. Janicka zrezygnowała z kierowania prokuraturą pod koniec października, po buncie prokuratorów.