Rząd wraca do pomysłu budowy fabryki osocza. To jeden z zapisów nowej ustawy o służbie krwi. Projekt ustawy, która ma regulować obrót krwią i produktami krwiopochodnymi, jest już gotowy.

Mariusz Piekarski tłumaczy, że Laboratorium Frakcjonowania Osocza już miało wcześniej powstać w Polsce

Krzysztof Grzegorek, wiceminister zdrowia, mówi o planach wybudowania fabryki osocza