Pierwszy listopada- pierwszy dzień otwarcia noclegowni dla bezdomnych. Dziś z powodu święta i weekendu np. w n noclegowni lubelskiego stowarzyszenia Nadzieja można przebywać również w dzień.

Są już pierwsi chętni. Jedyny warunek trzeba być trzeźwym.

Noclegownię lubelskiego stowarzyszenia