Znaczna większość zastrzeżeń CBA do raportu ABW po kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ma charakter redakcyjny. Chodzi głównie o pomyłki w datach i błędy interpunkcyjne. Celem raportu ABW miało być sprawdzenie, jak w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym chronione są tajne informacje.

Krzysztof Zasada wyjaśnia, jak wyglądała kontrola ABW w CBA