Prezes i wiceprezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, największej polskiej spółki ubezpieczeniowej, zostaną odwołani. Dymisje wręczy im minister skarbu. Aleksnader Grad uważa, że takie stanowiska powinny zajmować bardziej wykwalifikowane osoby.

Daniel Matolicz zna powody tej zmiany w PZU