​Czy ludzie jeszcze listy piszą? Czy w dobie SMS-ów i poczty elektronicznej ktoś jeszcze hołduje sztuce epistolarnej? Czy w XXI wieku listonosze roznoszą coś jeszcze oprócz rachunków, wezwań do zapłaty, druków reklamowych? Pytamy o to nie bez powodu, wszak dziś Dzień Listonosza.

A my w naszej sondzie pytamy Was, kiedy po raz ostatni dostaliście tradycyjny, papierowy, zamknięty w kopercie ze znaczkiem list? A czy pamiętacie najpiękniejszy, najprzyjemniejszy lub po prostu najbardziej zabawny list, jaki wylądował w Waszej pocztowej skrzynce? Na wasze komentarze czekamy pod artykułem. Możecie je także wysłać... na skrzynkę e-mailową naszej redakcji fakty@rmf.fm