Polacy mają najmniejsze zaufanie do rządu, Sejmu i premiera – wynika z opublikowanego raportu TNS OBOP. Z kolei instytucją, której najbardziej ufamy, jest straż pożarna. Do uzyskanych przez nią 94 proc. żadna inna instytucja nawet się nie zbliżyła.

Na pierwszych miejscach wśród instytucji obdarzonych najmniejszym zaufaniem znalazły się: rząd (79 proc.), Sejm (77 proc.) i premier (76 proc.).

Jak zauważa OBOP, połowa i więcej pytanych osób z rezerwą odnosiła się także do Senatu, NSZZ Solidarność, Samoobrony, OPZZ, sądów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prokuratury.

Instytucje, którym najbardziej ufamy (Poczta Polska, pogotowie ratunkowe, szkolnictwo państwowe i wojsko), otrzymały nieco ponad 80 proc. poparcia.

Przedstawiony raport jest podsumowaniem cyklu badań, poświęconych zaufaniu do instytucji, realizowanych we wrześniu 2003 r.

09:45