„Grób przeznaczony do likwidacji z powodu braku opłat” naklejki takiej treści pojawiły się na ponad 2 tysiącach grobów na Szczecińskim cmentarzu centralnym. Zakład Usług komunalnych administrujący tym największym cmentarzem w Polsce próbuje w ten sposób dotrzeć do rodzin lub opiekunów grobów zmarłych osób z niepłaconymi miejscami pochówku.

Takich naklejek z napisem „Grób przeznaczony do likwidacji z powodu braku opłat” pojawi się na mogiłach na szczecińskim ponad 6 tysięcy na razie rozlepiono Okło dwóch tysięcy. Według szacunków na 100 tys. mogił jakie znajdują się na terenie nekropolii ponad 7 tys. to właśnie mogiły nie opłacane od ponad 20 lat. Oprócz naklejek przy alejach w najstarszej części cmentarza zamontowano także 10 dużych tablic przypominających o konieczności wniesieniu opłat.

Poskutkowało. Każdego dnia do administracji cmentarza zgłaszają się opiekunowie grobów.

Zarządca cmentarza, w myśl litery prawa, nie musi powiadamiać bliskich zmarłego o tym, że skończył się czas, za który opłacono miejsce na cmentarzu. O tym powinni pamiętać ci, którzy opiekują się danym grobem. Mówi o tym Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych wyraźnie mówi, że bliscy osoby zmarłej muszą pamiętać o obowiązku uiszczania opłat z tytułu przedłużania ważności grobów. Należy ich dokonywać po okresie 20 lat od pochówku lub 20 lat od ostatniego przedłużenia.

Inna sprawa, że grób nie jest automatycznie likwidowany kiedy mija właśnie 20 lat. Z reguły zanim zapadnie decyzja, że będzie tam kolejny pochówek czeka się jeszcze 5 lat. Jako pierwsze likwidowane są nieopłacone groby ziemne ( bez pomnika). Likwidowane groby przeznaczone SA do nowych pochówków a ekshumowane szczątki przekładane są niżej.