„Grób przeznaczony do likwidacji z powodu braku opłat” naklejki takiej treści pojawiły się na ponad 2 tysiącach grobów na Szczecińskim cmentarzu centralnym. Zakład Usług komunalnych administrujący tym największym cmentarzem w Polsce próbuje w ten sposób dotrzeć do rodzin lub opiekunów grobów zmarłych osób z niepłaconymi miejscami pochówku.

Takich naklejek z napisem „Grób przeznaczony do likwidacji z powodu braku opłat” pojawi się na mogiłach na szczecińskim ponad 6 tysięcy na razie rozlepiono Okło dwóch tysięcy. Według szacunków na 100 tys. mogił jakie znajdują się na terenie nekropolii ponad 7 tys. to właśnie mogiły nie opłacane od ponad 20 lat. Oprócz naklejek przy alejach w najstarszej części cmentarza zamontowano także 10 dużych tablic przypominających o konieczności wniesieniu opłat.

Poskutkowało. Każdego dnia do administracji cmentarza zgłaszają się opiekunowie grobów.

Zarządca cmentarza, w myśl litery prawa, nie musi powiadamiać bliskich zmarłego o tym, że skończył się czas, za który opłacono miejsce na cmentarzu. O tym powinni pamiętać ci, którzy opiekują się danym grobem. Mówi o tym Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych wyraźnie mówi, że bliscy osoby zmarłej muszą pamiętać o obowiązku uiszczania opłat z tytułu przedłużania ważności grobów. Należy ich dokonywać po okresie 20 lat od pochówku lub 20 lat od ostatniego przedłużenia.

Fragment mojej rozmowy z rzecznikiem Zakładu Usług Komunalnych

Inna sprawa, że grób nie jest automatycznie likwidowany kiedy mija właśnie 20 lat. Z reguły zanim zapadnie decyzja, że będzie tam kolejny pochówek czeka się jeszcze 5 lat. Jako pierwsze likwidowane są nieopłacone groby ziemne ( bez pomnika). Likwidowane groby przeznaczone SA do nowych pochówków a ekshumowane szczątki przekładane są niżej.