Minister obrony narodowej ponad tydzień temu odwołał pana płk. Duszę z funkcji pełnomocnika MON ds. Utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Wobec niego wszczęto także postępowanie kontrolne. Postępowanie to zawiesza dostęp do informacji niejawnych, w związku z tym musiał on zostać odwołany - powiedział Bartłomiej Misiewicz, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, na temat nocnego wejścia szefa SKW i pracowników MON do Centrum Kontrwywiadu NATO.

Bartłomiej Misiewicz zapewnił jednocześnie, że Centrum działa sprawnie, a o całej sytuacji z wyprzedzeniem zostali poinformowani Słowacy, którzy są współgospodarzem Centrum.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO dodał, że wobec pracowników Centrum, którzy przez ostatni tydzień "okupowali Centrum zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne".

Centrum odpowiedzialne jest m.in. za monitorowanie zagrożeń związanych z konfliktem na Ukrainie i terroryzmem międzynarodowym.