Ustawa metropolitalna w ujęciu patriotycznym-lokalnym. Lublin jest jednym z miast, które ma szansę stać się metropolią.

Władze miejskie zabiegają o to od wielu lat. Miasto ma 375 tysięcy mieszkańców, ale łącznie z pobliskimi Świdnikiem, Lubartowem i Łęczną pół miliona się uzbiera. Nadzieje są duże, a co jest do zyskania?

Relacja reportera RMF Krzysztofa Kota.