W dniu strażaka – pożar w remizie. W podlubelskiej Niedrzwicy wójt przejął w zarząd remizę. Umieścił w niej gminny ośrodek kultury. Strażakom zostawił jedynie garaże i pomieszczenie socjalne.

Skutecznie dolał oliwy do ognia, bo pozbawił druhów m.in. sali, w której organizowane były wesela. Temperatura ognia jest coraz wyższa, bo strażacy ochotnicy zebrali popisy i 17 maja odbędzie się referendum o odwołanie wójta i rady gminy.

Z Ryszardem Mirosławem-prezesem OSP w Niedrzwicy i wójtem gminy Zdzisławem Antoniem rozmawiał Krzysztof Kot