Dzieci w wieku do 16 lat na umowę o pracę mogą tylko wykonywać zajęcia artystyczne, sportowe, reklamowe i kulturalne. Zawsze pracodawca musi dostać zezwolenie na zatrudnienie dziecka od inspektora pracy.

Posłuchaj, co mówi na ten temat Kamil Kałużny z Państwowej Inspekcji Pracy

A przykładami umów cywilno-prawnych są umowy o dzieło i zlecenia.

Tylko prace lekkie może wykonywać młodzież, czyli osoby w wieku od 16 do 18 lat. Takie zajęcie określa pracodawca po konsultacjach z lekarzem BHP, a zatwierdza to inspektor pracy. Jednak takie zasady obowiązują tylko w przypadku zatrudnienia młodego człowieka na umowę o pracę.

Niepełnoletni pracownik zatrudniony na etacie nie powinien zarobić mniej, niż 1276 złotych brutto

I jeszcze jedna uwaga: trzeba pilnować, żeby wszystko mieć na piśmie.