Od nowego roku wszyscy właściciele samochodów ciężarowych, aby dostać obowiązkowe licencje na te pojazdy muszą mieć specjalne zabezpieczenia finansowe. Będzie to 9 tysięcy euro za pierwszą ciężarówkę i 5 tysięcy za każdą następną.

Jak ma wyglądać takie zabezpieczenie, na razie nie wiadomo. Wicepremier Marek Pol ma czas do końca roku, by wydać specjalne rozporządzenie w tej sprawie. A jeśli nie zdąży?

Bez rozporządzenia najprostszym sposobem ustanowienia takiego zabezpieczenia, będzie wpłacenie na wydzielone konto odpowiedniej sumy pieniędzy; sumy, której nie będzie miał żaden właściciel, nawet średniej firmy transportowej. Firma X np. która ma trzy ciężarówki będzie musiała znaleźć 19 tysięcy euro na zabezpieczenie, albo w gotówce albo w innym majątku o takiej wartości.

Ministerstwo Infrastruktury może wymyślić inne formy takiego zabezpieczenia, np. dodatkowe ubezpieczenie o wartości przykładowych 19 tysięcy euro. Może, ale potrzeba do tego specjalnego rozporządzenia. Wydaje się, że wicepremier Pol ma na to sporo czasu. Doświadczenie jednak uczy, że ustawy wchodzą w życie, a rozporządzeń nie ma...

21:50