Od tegorocznej matury dzieli nas kilka dni. W tym artykule znajdziecie listę lektur obowiązkowych w Formule 2023 - zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.

W tym roku sesja egzaminów pisemnych rozpocznie się 7 maja i potrwa do 24 maja, a ustnych 11 maja i potrwa do 25 maja. Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. 

Lista lektur w zakresie podstawowym

Oto znowelizowana lista lektur obowiązkowych dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym (w przypadku matury w Formule 2023):

1) Biblia, w tym fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;

2) Jan Parandowski, "Mitologia", część I: Grecja;

3) Homer, "Iliada" (fragmenty), "Odyseja" (fragmenty);

4) Sofokles, "Antygona";

5) Horacy - wybrane utwory;

6) "Bogurodzica"; "Lament świętokrzyski" (fragmenty); "Legenda o św. Aleksym" (fragmenty); "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty);

7) "Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty);

8) "Pieśń o Rolandzie" (fragmenty);

9) Gall Anonim, "Kronika polska" (fragmenty);

10) Dante Alighieri, "Boska komedia" (fragmenty);

11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; Tren IX, X, XI, XIX; "Odprawa posłów greckich";

12) Piotr Skarga, "Kazania sejmowe" (fragmenty);

13) wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

14) Jan Chryzostom Pasek, "Pamiętniki" (fragmenty);

15) William Szekspir, "Makbet", "Romeo i Julia";

16) Molier, "Skąpiec";

17) Ignacy Krasicki, "Hymn do miłości ojczyzny"; wybrane satyry;

18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

19) Adam Mickiewicz, "Oda do młodości"; wybrane ballady, w tym "Romantyczność"; wybrane sonety z cyklu "Sonety krymskie" oraz inne wiersze; "Konrad Wallenrod"; "Dziady cz. III";

20) Juliusz Słowacki, "Kordian", wybrane wiersze, w tym "Grób Agamemnona" (fragmenty), "Testament mój";

21) Zygmunt Krasiński, "Nie-Boska komedia";

22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

23) Bolesław Prus, "Lalka", "Z legend dawnego Egiptu";

24) Eliza Orzeszkowa, "Gloria victis";

25) Henryk Sienkiewicz, "Potop";

26) Adam Asnyk, wybór wierszy;

27) Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara";

28) wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff.

29) Stanisław Wyspiański, "Wesele";

30) Władysław Stanisław Reymont, "Chłopi" (tom I - Jesień);

31) Stefan Żeromski, "Rozdziobią nas kruki, wrony...", "Przedwiośnie";

32) Witold Gombrowicz, "Ferdydurke" (fragmenty);

33) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

34) Tadeusz Borowski, "Proszę państwa do gazu", "Ludzie, którzy szli";

35) Gustaw Herling-Grudziński, "Inny świat";

36) Hanna Krall, "Zdążyć przed Panem Bogiem";

37) wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

38) Albert Camus, "Dżuma";

39) George Orwell, "Rok 1984";

40) Józef Mackiewicz, "Droga donikąd" (fragmenty);

41) Sławomir Mrożek, "Tango";

42) Marek Nowakowski, "Raport o stanie wojennym" (wybrane opowiadanie); "Górą 'Edek'" (z tomu "Prawo prerii");

43) Jacek Dukaj, "Katedra" (z tomu "W kraju niewiernych");

44) Antoni Libera, "Madame";

45) Andrzej Stasiuk, "Miejsce" (z tomu "Opowieści galicyjskie");

46) Olga Tokarczuk, "Profesor Andrews w Warszawie" (z tomu "Gra na wielu bębenkach");

47) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

48) wybrane utwory okresu stanu wojennego;

49) powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Lista lektur w zakresie rozszerzonym

Oto lista lektur obowiązkowych (również w ramach Formuły 2023) w zakresie rozszerzonym:

1) Arystoteles, "Poetyka, Retoryka" (fragmenty);

2) Platon, "Państwo" (fragmenty);

3) Arystofanes, "Chmury";

4) Wergiliusz, "Eneida" (fragmenty);

5) św. Augustyn, "Wyznania" (fragmenty);

6) św. Tomasz z Akwinu, "Suma teologiczna" (fragmenty);

7) François Rabelais, "Gargantua i Pantagruel" (fragmenty);

8) Michel de Montaigne, "Próby" (fragmenty);

9) Jan Kochanowski, "Treny" (jako cykl poetycki);

10) William Szekspir, "Hamlet";

11) wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

12) Juliusz Słowacki, "Lilla Weneda";

13) Cyprian Kamil Norwid, "Bema pamięci żałobny rapsod", "Fortepian Szopena", "Czarne kwiaty" (fragmenty), "Promethidion" (fragmenty);

14) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

15) Stanisław Wyspiański, "Noc listopadowa";

16) Franz Kafka, "Proces" (fragmenty);

17) Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata";

18) Stanisław Ignacy Witkiewicz, "Szewcy";

19) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

20) Tadeusz Konwicki, "Mała Apokalipsa";

21) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

22) Janusz Głowacki, "Antygona w Nowym Jorku";

23) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

24) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);

25) wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Informacje o maturze w specjalnym raporcie RMF FM

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24.

W dniach, w których odbędą się egzaminy maturalne, na naszej stronie internetowej znajdziecie arkusze, a także odpowiedzi i przykładowe rozwiązania z wybranych przedmiotów.